O FIRMĚ

Firma PLYNTOP Plzeň s.r.o. působí v Plzeňském kraji. Hlavní zázemí servisní firmy je v Domažlicích. Mnoho zákazníků máme v na Plzeňsku a taktéž v okresech Tachov a Klatovy.

Firma je zaměřena na kompletní servis kotelen, kotlů a hořáků. V současné době disponujeme nejenom veškerým technickým vybavením a zařízeními, ale především nutnými oprávněními, která jsou při opravách, prohlídkách a revizích v kotelnách nezbytná. Jsme připraveni při jedné návštěvě ve Vaší firmě zabezpečit potřebný servis, prohlídky a revize. Tím se zbavíte veškerých starostí a komplikací v této problematice. Naše firma Vám garantuje poskytnutí kvalitních služeb. S předstihem upozorňujeme na nutnost opakovaní prohlídek, servisů a revizí. Další nezanedbatelnou výhodou tohoto komplexního servisu jsou nízké ekonomické náklady. Naším cílem je především spokojenost zákazníků, to znamená, snažíme se po všech stránkách uspokojit potřeby našich klientů.

 • KOMPLETNOST

  Naše filozofie spočívá v poskytování uceleného souboru služeb v celém rozsahu. To znamená, že námi servisovaná firma již nemusí vyhledávat žádnou jinou pomoc u obdobných subjektů či firem.

 • POHOTOVOST

  Snažíme se poskytnout služby v co nejkratší době. Každou odbornou činnost provádí několik pracovníků, kteří mají možnost se navzájem doplňovat.

 • CO NEJBLÍŽE K ZÁKAZNÍKOVI

  Vytvořili jsme síť regionálních středisek působících v Plzeňském kraji (Domažlice – Tachov – Plzeň), která zákazníkovi zaručí pružnost v plnění veškerých požadavků.

 • KVALITA

  Vysoká odbornost našich pracovníků s bohatými zkušenostmi je zárukou kvalitních služeb. Velmi přísně nastavený kontrolní systém snižuje možnost nekvalitní práce a případného omylu. Firma PLYNTOP Plzeň s.r.o. nyní zajišťuje kompletní služby v daném oboru.

 • ROZUMNÉ CENY

  Jestliže provádíme v jednotlivých firmách kompletní činnost služeb a většina našich odborníků je nablízku, můžeme si dovolit provádět práce za velmi výhodné ceny, o čemž se můžete sami přesvědčit. Při opakovaných službách je firmám poskytnuta sleva.

 • HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ

  Je zcela samozřejmé upozorňovat s předstihem na nutnost opakování veškerých služeb. O tuto činnost se starají pověření zaměstnanci, kteří využívající k tomuto účelu vytvořený počítačový program, zajišťující dokonalou spolehlivost v hlídání opakujících se prací.