Školení obsluh plynových zařízení

Požadavek na školení obsluhy plynových zařízení vychází z vyhlášky 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění.

Pracovníci pověření obsluhou plynového zařízení musí být provozovatelem seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za 3 roky.

Některá z témat vztahující se ke školení:

 • charakteristika používaných plynů – zemní plyn,
 • fyzikální jednotky používané při obsluze plynových zařízení,
 • popis zařízení objektu; základní činnost obsluhy zařízení,
 • spalování dokonalé, nedokonalé, typy hořáků na kotlích,
 • odtahy spalin; místní provozní řád plynových zařízení,
 • hledání netěsností u jednotlivých zařízení,
 • činnost při zajištění úniku plynů, vedení provozních záznamů,
 • tlakové nádoby, kotle, expanzní nádoby, manipulace, používání,
 • vodní hospodářství, pojistné zařízení,
 • funkce automatiky, signalizace stavů; větrání prostor s plynovým zařízením,
 • odvzdušňování, odplyňování, zajištění CO v ovzduší,
 • první pomoc při úrazech.