Kontrola kotlů na pevná paliva

Autorizované kontroly kotlů na tuhá paliva – sdělení základních informací
Jestliže máte doma kotel na tuhá paliva, měli byste vědět o změně zákona, na jejímž základě mají domácnosti s vybranými typy kotlů povinnost nechat si provést jejich kontrolu a poté předložit její výsledek příslušnému obecnímu úřadu. Tato povinnost se vztahuje na kotle na tuhá paliva, které mají příkon 10 až 300 kW. Kotel musí splňovat podmínky alespoň třetí emisní třídy a těm, kteří si kontrolu provést nenechají, hrozí vysoká pokuta – až do výše
20 000 Kč.

Průběh kontroly kotlů na pevná paliva
Servisní technik kompletně zkontroluje celý kotel, posoudí stav kotle, komína a kouřovodu, dále zkontroluje zapojení kotle a topného systému, a pokud bude třeba, tak i vymění potřebné díly. Pokud jde o cenu, záleží vždy na konkrétní situaci a rozsahu práce. V případě výměny vadných dílů nebo jiných úkonů ale mohou být náklady vyšší.
Aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti.

Kontroly kotlů na tuhá paliva nemůže dělat každý, ale podle právních předpisů ji mohou provádět pouze výrobcem proškolené servisní firmy, které mají požadované oprávnění k instalaci, provozu a údržbě daného zařízení. U spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce už zanikl nebo jej nelze zjistit, mohou kontrolu provést i servisní technici od jiného výrobce, musí být ale řádně proškolení výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.