Revize elektrických zařízení

Smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku. Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení vyplývá ze Zákoníku práce.

Prováděním revizí můžeme zabránit:

 • možnému poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem,
 • vysokým postihům za nedodržení předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce,
 • krácením pojistného plnění (v případě škodné události může pojišťovna žádat o doložení splnění všech zákonných podmínek),
 • vzniku požáru (omezit riziko),

Revize spotřebičů se vykonávají v souladu s normami ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Revize elektrického zařízení se vykonávají v souladu s normou ČSN 33 1500.

Nabídka revizí:

Revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V v objektech třídy A+B podle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60079-17:

 • průmyslové objekty,
 • průmyslové objekty s nebezpečím výbuchu,
 • bytové objekty,
 • zdravotnická zařízení,
 • administrativní prostory,
 • školky, školy a další.

Revize spotřebičů podle ČSN 33 1610:

 • elektrické přístroje informační techniky (počítače, kopírky apod.),
 • elektrické spotřebiče pro domácnost (lednice, pračky, vařiče, konvice apod.),
 • přístroje spotřební elektroniky (radiopřijímače, televizory, magnetofony apod.),
 • ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Revize ručního nářadí podle ČSN 33 1600:

 • vrtačky, brusky, kotoučové pily,
 • šroubováky, pájky, leštičky, vrtací kladiva,
 • sekačky a další.

Revize strojů dle ČSN EN 60 204-1:

 • stroje na zpracování kovů, plastů, dřeva,
 • textilní stroje,
 • zdvíhací strojní zařízení.

Revize zdravotnických přístrojů a spotřebičů:

 • zubní soupravy, EKG přístroje, sonografy, RTG přístroje,
 • rehabilitační přístroje, apod.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem):

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500.

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,  ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
druh prostředí (ČSN 33 0300) orientační přiřazení podle
ČSN 33 2000-3
lhůty
v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ STANOVENÉ PODLE DRUHU PROSTORU SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM OHROŽENÝCH OSOB
umístění elektrického zařízení orientační přiřazení podle normy lhůty
v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky --- 1
prozatímní zařízení staveniště --- 0,5
LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY
druh objetu orientační přiřazení podle normy lhůty
v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610:

LHŮTY PRAVIDELNÝCH KONTROL A REVIZÍ
skupina elektrických spotřebičů spotřebiče držené v ruce přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné
spotřebiče
kontrola revize kontrola revize kontrola revize
A vždy před jejich vydáním uživateli
B před použitím 1x za
3 měsíce
před použitím 1x za
3 měsíce
před použitím 1x za
6 měsíců
C před použitím 1x za
6 měsíců
před použitím 1x za
12 měsíců
před použitím dle    ČSN 33 1500
D 1x za
týden
1x za
12 měsíců
1x za
měsíc
1x za
12 měsíců
1x za
3 měsíce
dle
ČSN 33 1500
E 1x za
měsíc
1x za
12 měsíců
1x za
6 měsíců
1x za
24 měsíců
1x za
12 měsíců
dle
ČSN 33 1500
Vysvětlivky:
A  -  spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.
B  -  spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
C  -  spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
D  -  spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).
E  -  spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.
Přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg.
Nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn.
Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě.

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600:

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ
skupina třída ochrany spotřebiče mezní revizní lhůty
A I
II a III
6 měsíců
12 měsíců
B I
II a III
3 měsíce
6 měsíců
C I
II a III
2 měsíce
3 měsíce
Vysvětlivky:
A - s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně).
B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně).
C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně).

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Jsme schopni zajistit:

 • konzultace při návrhu elektroinstalace v novostavbách, bytech apod.,
 • odborné posudky elektrických zařízení,
 • sestavení nabídky na základě požadavků specifikovaných zákazníkem.