Školení vyhlášky 50/1978 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo pracují na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Provádíme následující školení:
základní kurzy,
rozšíření stávajícího oprávnění.
Pracovníci se podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. kvalifikují následovně:
§ 3 pracovníci seznámení,
§ 4 pracovníci poučení,
§ 5 pracovníci znalí,
§ 6 pracovníci pro samostatnou činnost,
§ 7 pracovníci pro řízení činnosti,
§ 8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu,
§ 9 pracovníci pro provádění revizí,
§ 10 pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování.