Druhy revizí vyhrazených zařízení a odborných prohlídek

Provádět revize vyhrazených zařízení, odborné prohlídky zařízení a kontroly je povinen provádět každý provozovatel těchto zařízení. V této oblasti nabízíme následující služby.

Revize vyhrazených zařízení a odborné prohlídky

  1. revize plynových zařízení
  2. revize tlakových nádob stabilních
  3. revize elektrických zařízení
  4. odborná prohlídka nízkotlaké kotelny