Autorizované měření kotlů

Autorizované emisní měření

Jednou z činností naší společnosti je autorizované měření emisí stacionárních zdrojů; především kotelny, lakovny, školy, školky, bytové domy, městské úřady, zdravotní střediska, výrobní provozy a další. Naše firma je držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí opravňujícím k měření emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném příkonu od 300kW a nižším než 5 MW spalujícími výhradně zemní plyn, bioplyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej.  
Další činností je kontrola spalinových cest a kontroly účinnosti kotlů.